Naturen inspirerar mina livsandar!

Naturen som inspirationskälla var jag inne på i ett blogginlägg som publicerades den 5 oktober. Höstdagar som denna blir det extra tydligt när färger och ett underbar solsken skapar en miljö som är stimulerande för alla sinnen.

Jag har nyligen läst en skrift som Naturvårdsverket gett ut som handlar om hur och varför naturen påverkar hälsan. Skriften bär titeln ”Naturen som kraftkälla”. För den som vill få ytterligare kunskap om området rekommenderar jag den varmt. En sak som känns extra angelägen att ta upp i dessa tider för oss som är föräldrar är det faktum att det verkar vara lättare att ta naturen i anspråk om man har en relation till den sedan man var barn.

” Det brukar sägas att barns vistelse i naturen kan leda till att deras engagemang för miljöfrågor och en hållbar livsstil väcks” ( Ur skriften Naturen som kraftkälla)

Natur på bild minskar oro

Det är spännande fakta som skriften belyser såsom att utsikt har visat sig göra patienter och fångar friskare, att natur på bild minskar oro, ja man kan till och med få lägre blodtryck av naturbilder.

Så det finns således vetenskapliga belägg för det som många av oss redan känner.

Mats och Åsa Ottosson är de som författat Naturvårdssverkets skrift. Även representanter från Naturvårdsverket har deltagit i arbetet.

Mer om naturen som inspirationskälla i inlägget Naturen ger kraft och inspirerar