Möte med Rinella Grahn

En av de allra finaste gåvorna jag fått sedan jag började engagera mig i Punctum saliens är de möten jag fått uppleva digitalt, men framförallt i verkliga livet.  För någon vecka sedan träffade jag under en eftermiddag Rinella Grahn i Lund.

Vi samtalade om livet, våra livspassioner och drömmar.  När barnen börjar växa upp går man in i en ny fas i livet och man börjar ta ut en ny riktning. En process som är långtifrån smärtfri. Att dela tankar och erfarenheter med varandra är en viktig inspirations- och kraftkälla.

Rinella – en sinnlig inspiratör

Rinella Grahn är verksam som sinnlig inspiratör och konstvetare med inriktning på japansk kultur. Hennes liv har nu tagit en ny riktning då hon skriver på sin första bok. Hennes intentioner med boken är att ge:

– ett bidrag i mångfaldsdebatten om rätten till modersmål
– ett komplement till språkforskning genom att beskriva vad som händer med en persons utveckling om man berövas sitt modersmål.
– ökad förståelse av vilken energi som krävs av barn som inte har svenska för att klara skolgången
– öka förståelse till svenska föräldrar som flyttar till utlandet med sina barn.
– ett bidrag till förståelse om språkets makt, identitet, gränser, om att tillhöra och att vara utanför.

Vårt samtal kom att kretsa en hel del kring skrivande och vägar att nå fram till tänkbara läsare. För Rinella är det ett stort steg att ge ut en bok då språket togs ifrån henne redan som barn. Först i vuxen ålder har hon vågat närma sig språket igen.

Ta gärna del av det gästinlägg som Rinella tidigare skrivit för Punctum saliens under rubriken Rinella Grahns livsresa inspirerade till kunskap om Shodo- penselns väg.