Kunskap om mindfulness skapar lyckligare människor

Kunskap om mindfulness gör oss lyckligare, dagdrömmeri gör oss däremot olyckliga

I en nyligen publicerad artikel i Dagens Nyheter kan vi läsa att vi människor ägnar 46,9 procent av vår vakna tid till att dagdrömma. Än mer överraskande skriver Dagens Nyheter är ”att vi känner oss mer olyckliga när vi dagdrömmer. Det verkar dessutom vara så att det är dagdrömmandet i sig som framkallar deppigheten, inte tvärtom.” Bakom studien står forskare vid Harvard University i USA.

Fenomenet kommenteras påLyckobloggen som också fördjupar innehållet i studien ytterligare och pekar samtidigt på mindfulness som ett sätt att uppleva lycka i tillvaron.

Mindfulness och lycka

I mindfulnessbloggen kan jag läsa:

Alla som har tränat mindfulness vet att ett av de absolut största hindren mot att vara närvarande och fokuserad i vår nuvarande upplevelse är just vårt medvetandes tendens till att försvinna iväg i tankar. Att klara av att behålla uppmärksamheten fäst vid någonting utan att försvinna iväg i tankar i ens 30 sekunder är mer eller mindre omöjligt för de flesta. Men med träning så stärker vi denna förmåga att medvetet rikta och behålla fokus där vi vill.”

Att rikta sig inåt, till sin inre kärna är således enligt forskningen, en gångbar väg till ett lyckligare liv. Inte att prestera mer eller att mäta sin status i andras ögon. Mänskliga yttringar som annars är starka och som vi verkar tror (i vart fall av vårt handlande att döma många gånger) ska göra oss lyckliga.

Övningar som kan öka kunskapen om dig själv

Danah Zohar och Ian Marshall skrev för cirka tio år sedan en bok om själens intelligens. Författarna menar att vi kan höja vår själsliga intelligens genom att få kontakt med djupare källor inom oss. Detta kan i sin tur bidra till att vi blir mer reflekterande, att vi går utanför oss själva en aning, tar ansvar, att vi blir mer medvetna om oss själva, blir modigare och ärligare mot oss själva.

När man provat mindfulness märker man efter ett tag, tycker jag, ett inre lugn, en känsla av att stå i kontakt med något större som skänker perspektiv.

I boken Själens intelligens tar författarna upp några exempel på sådant som kan bidra till att utveckla en högre självmedvetenhet. Första steget är då att bli medveten om hur lite jag vet om mig själv. Sen måste jag bestämma mig för en daglig övning. Tanken med övningen är att förbättra min kommunikation med mig själv.

Förslag på övningar som omnämns i boken Själens intelligens:

Meditation

Läsa en dikt eller några sidor i en bok som betyder mycket för mig och sedan reflektera över varför den gör det.

– Att verkligen lyssna till ett musikstycke och granska de mentala och känslomässiga associationer som det leder till.

– Att föra dagbok. Skriv ner dagens händelser och hur reagerade du på dem. Varför reagerade du på detta sätt?

Gå en promenad i skogen, existera och var närvarande.