Kulturens uppgift att utveckla och inspirera själen

Skapande andlighet

Något av det bästa jag vet är att besöka museer , konstutställningar och kulturplatser av olika slag. Det är atmosfären som tilltalar mig. Det är som om det finns en form av skapande andlighet i själva miljön som gör att dessa kulturella platser blir ett vilrum och en inspirationsplats för själen. Sen är det ju också så att man behöver inte handla, inte trängas, inte stressa, för de platser som jag nämner är ofta inte så välbesökta. Här finns en stillhet och ett lugn som gör det möjligt att hitta hem.

Att hitta hem

För ofta tycker jag det är så att man längtar bort när det egentligen handlar om att hitta hem. Inte genom att fly utan genom att vara i ett nu där man mår bra. Här har kulturen en viktig uppgift. Att vara ett frirum för tanken och själen och den jordmån där personligheten hämtar kraft för att växa och utvecklas. Samtidigt är konsthallen eller museet en tydlig kontrast till varuhusens verklighetsflykt och konsumtionsvärldens inbillade föreställningar och ideal.

Skapande inom omsorgen

Att kulturen kan ha en hälsobringande inverkan är man medveten om bland annat inom region Skåne där man aktivt använder sig av kultur inom omsorgen för att få människor att må bättre.

Och det finns fler goda exempel.

I går söndag var det premiär för  föreställningen ” Ett skakigt äventyr” som är anpassad även för en dövblind publik, med skådespelare som själva har dövblindhet.

Regissör är Josette Bushell-Mingo konstnärlig ledare på Tyst teater sedan 2005.

Hela teaterprojektet är en fråga om just delaktighet och tillgänglighet, säger Josette i en artikel i Dagens Nyheter I artikeln säger hon att” stora delar av kulturen, inte minst teatern, är otillgänglig för många med olika typer av funktionshinder.”

Kanske handlar det om att kulturen ger möjligheter att  skapa ömsint liv i en ofta kall och konkurrensutsatt värld. Ja, kanske är det det som ,gör att mina besök på teatern eller i konsthallen, inger mig känslan av skapande andlighet.