Kreativ julkonst i Växjö konsthall

När jag var barn var juldagen en lugn och stillsam dag, men nuförtiden sätter mellandagsrean igång redan på juldagen. Och nu är den i full gång. För den som vill göra någonting annat än att gå i affärer rekommenderar jag ett besök i Växjö konsthall.

Kreativ julstämning i konsthallen

Fram till och med den 9 januari råder kreativ julstämning i konsthallen. Bakom denna konsthappening står konstellation RÅJS Voice och vänner som jag skrev om inför besöket på konsthallen med mina elever.

När vi var där den 21 december fick jag möjlighet att språka närmare med konstpedagogen Filippa de Vos. Hon berättade att konsthallen haft närmare tusen fler besökare än vad som är brukligt i samband med en konstutställning i Växjö konsthall. Orsakerna till det positiva gensvaret tror hon är flera. Konstnärernas lokala förankring och de medverkande familjerna är viktiga faktorer, men också att utställningen ser kul ut, att den berör många och inte minst att konsthändelsen i sig utstrålar sociala koder som gör att man vågar sig in i hallen för ett spontanbesök.

Kreativ julstämning i Växjö konsthall. Bilden publicerad med tillstånd från Växjö konsthall.Foto:Elisabeth Jönsson

Och tankarna för mig osökt in på Marcel Duchamps syn och tankar kring konst.Han som uppfann konceptet att konst kan se ut på många olika sätt. Konstverket utgörs av ett samtal mellan betraktaren och den som gjort verket. Ett konstverk behöver inte vara en vackert målad tavla. Konst kan lika väl vara ett föremål, vilket som helst, som ställs ut i syfte att inleda ett samtal med sin betraktare.

Personlighetsutvecklande frågor

Och de frågor man kan ställa sig vid besökav utställningen är frågor som; Var gränsen egentligen för god smak? Vem äger det offentliga rummet och har vi olika inre gränser beroende på i vilket offentligt rum vi befinner oss? Och när övergår den offentliga gränsen till den privata sfären? Är de privata gränserna annorlunda och i så fall varför? Viktiga frågor inte minst i en tid när de sociala medierna såsom till exempel Facebook ( har diskuterat frågan bland annat  i följande inlägg) övertar alltmer av vår umgängestid

Vill du läsa på ytterligare inför besöket i Växjö konsthall så kan du också läsa Smålandsposten artikel inför utställningen

Ett spännande grepp av Växjö konsthall tycker jag i vart fall om man ser det som ett sätt att få fler besökare att våga ta steget in i konsthallen och kanske också börja intressera sig för fler aspekter av konst.