Kunskap om konst utvecklar identiteten

Utvecklas med hjälp av att betrakta och skapa egna konstverk tror jag är en värdefull väg att gå när man vill fördjupa sin egen personlighet och stärka eller forma sin identitet.

Att få möjlighet att reflektera och fundera över var man står och vad man tycker om eller inte tycker om är grundläggande för människans identitetsutveckling.

Utveckla identiteten i konstens värld

I morgon besöker jag Växjös konsthall tillsammans med en grupp elever. Vi kommer att träffa en konstpedagog och eleverna ska få i uppgift att reflektera över några konstverk som var och en själv ska få välja ut.

Med utgångspunkt från konstbesöket och de tankar som detta väcker ska vi arbeta vidare med reflektionerna på skolan. Min tanke är att besöket ska resultera i ett antal texter inom olika genrer. Det blir ett experiment. Även om jag arbetat på liknande sätt många gånger förut är varje nytt tillfälle spännande. Varför? Ingen elev är lik någon annan. Ingen text är lik någon annans.

Tips på frågor att ställa vid möte med konst:

Vad ser du? Beskriv?

Vad kan det du ser betyda? Din egen tolkning.

Vad känner du? Vad är det som väcker dina känslor?

Vad tycker du? Motivera dina svar.