Inspireras och utvecklas att leva modigt

Utvecklas genom att leva mer modigt. Ja, det är nog möjligt. I alla fall om man får tro de föreläsare som jag lyssnade på igår kväll.

Titeln på kvällens föredrag var just  ”Konsten att leva modigt”. Föreläsare var Carl Lindeborg och Sofia Sivertsdotter. Båda gav de utifrån sina livserfarenheter  och kunskaper sin syn på hur vi kan få kraft att handskas med våra olika rädslor, trotsa dem och våga ta språnget till något nytt, något som vi verkligen vill ,för att på så sätt utvecklas som människor.

Inspirerande kunskap om hur vi kan utvecklas i en ny riktning

Vi människor tycks ha ett outsinligt behov av inspirerande kunskap och  tips på hur vi kan påverka och förändra våra liv. Mental träning, tro på sig själv och våga göra det vi innerst inne vill är tidens melodi. Det går att hitta mängder av fakta inom området och några av dem som lyckats komma i ropet rejält är bland andra Mia Törnblom och Susanna Ehdin.

Vi efterfrågar coacher och kunskap om mental träning ( ett av flera exempel) för att lyckas med våra liv.

Och så även de föreläsare som jag fick tillfälle till att lyssna till igår:Carl Lindeborg och Sofia Sivertsdotter

De har också skrivit en bok tillsammans där syftet är att få oss att leva mer modigt.Titeln är ”Modig-konsten att övervinna sina vardagsrädslor”,

De personer och sajter jag tar upp i detta inlägg visar på olika sätt att hantera vår vardag och våra liv. När jag läser litteratur inom området och lyssnar på föredrag likt det igår har en tanke alltmer börjat smyga sig på. Bara detta att leva är modigt. Vi har alla att förhålla oss till den existentiella ångesten. Den är gemensam för oss alla. Den väg vi väljer för att göra det är högst personlig.

Våga vara personlig och trotsa mönster du också.

Våga bli inspirerad att leva mer modigt

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).