Historiska platser väcker fantasin till liv

Att gå till en historisk plats har alltid fascinerat och inspirerat mig. Ända sedan barnsben, då min pappa brukade ta min syster och mig till Hovdala slott utanför Hässleholm, har jag varit intresserad av historiska platser. Dessa platser väcker min fantasi till liv.Jag föreställer mig människornas liv på platsen och funderar över hur deras vardag såg ut.

Att få fundera över vad den tidens människor åt för mat, vilka kläder de hade på sig, hur de var emot varandra och hur de bemötte sina barn och hur det omgivande samhället såg ut är spännande.Det ger mitt liv djup och näring.Allteftersom jag blir äldre har detta historieintresse ökat. Kanske har det att göra med att åldern bidrar till att det finns mer erfarenhet i bagaget. Ett besök på en historisk plats fördjupar tidigare kunskaper. På detta sätt blir upplevelsen rikare. Det är också värdefullt att få sätta in sig själv som nutida människa i ett historisk perspektiv. Synen på livet och vardagen blir annorlunda när man känner på djupet hur kort tid jag egentligen är på jorden. Prioriteringarna kan som en konsekvens av detta också bli annorlunda.

Historiska platser föder idéer

Historiska platser har inspirerat många filmare och konstnärer. Och en del lyckas så skicklig ta fram de scener och den rekvisita som behövs för att gestalta en atmosfär från en svunnen tid. Jag tänker här bland andra på filmen ”Maria Larssons eviga ögonblick” med regi Jan Troell som lämnat kvar något bestående i mitt inre.

Historiska vingslag inspirerade mig

Förra helgen var jag med familjen på Bergkvara slottsruin utanför Växjö. Efter god fika vid ett intilliggande café strövade vi stigen ner till ruinen. Vi hade extra tur eftersom vädret var strålande. Hösten kunde inte varit bättre. Bergkvara ruin är ett gammalt herresäte som är  uppfört på 1470-talet. Bergkvara är ett av de största gods som funnits i Norden och omkring år 1500 hörde upp emot 1 500 gårdar till godset.Under Dacke-fejden rådde våldsamma strider vid Bergkvara.