Graham Dolphins konst skapar möjligheter att se under ytan

Graham Dolphin i Växjö konsthall gav oss inspiration till egna bilder

Just nu pågår en utställning av Graham Dolphin i Växjö konsthall. Jag har varit på besök tillsammans med mina elever. Vi har fått oss till livs en intressant, kreativ inspirationskick under Filippas ledning.

Graham Dolphins Jim Morrisson
Staty av Jim Morrisson

Graham Dolphins har bland annat arbetat med att studera fankulturen. Vi fick oss till livs bland andra Bob Marleys inspirationssten och Freddie Mercurys bakdörr. Filippa berättade att Graham utifrån bilder och det han fått berättat för sig skapat alias för fankulturens uttryck. Vi kan betrakta vår vilja att lämna spår och uttrycka vår dyrkan genom att till exempel rista in vårt namn i en dörr eller på en parkbänk.

Kreativ konst som tänjer på ramarna

I konsthallen fanns också bilder från kända modemagasin som Graham Dolphin arbetat med på olika sätt. I någon bild har han borrat i en annan ristat i modellernas hud som om han velat tränga bakom under ytan under modellernas hud.

bänk i Växjö konsthall
Hyllning till Kurt Cobain i form av en parkbänk

Inspirerande detaljrikedom

Det är fascinerande att han är så noggrann i sitt arbete. Han har arbetat med att återge minsta lilla detalj md utgångspunkt för hur dessa minnesmärken ser ut i verkligheten., en slags offentliga helgedomar, platser för vördnas för tusentals fans.


Graham Dolphin har arbetat in i minsta detalj

 

Ja, minsta detalj….

I Smålandsposten artikel om utställningen och Graham Dolphin läser jag att han under det senaste decenniet arbetat med att göra konst av populärkultur. ”Han vill demontera ”glamouren”, undersöka vad som händer när man plockar ut varje beståndsdel ur sitt sammanhang, berättar han. Modebilder, livsstilstidningar, reklambilder blir utgångspunkter i arbetet liksom vinylskivor och parfymflaskor.”

Vi har ett behov att dyrka idoler, att drömma , att ha någon att se upp till. Kanske är det detta som Graham Dolphin velat utforska, våra bilder som omger oss och vad som finns under den ytan, intressant.

Ett tillfälle att skapa bilder i konstlabbet

FilippadeVos växjö konsthall
Konstpedagog Filippa deVos

Efter guidning och samtal med konstpedagogen Filippa deVos skapade vi egna bilder.  Filippa hade plockat fram tidningar,saxar,lim,sandpapper,spik,lim,tejp,häftapparat, kritor och färgpennor och lite annat smått och gott. Det blev annorlunda bilder, inte vackra eller sköna i gängse mening, utan annorlunda med utrymme för flera olika tolkningar.

Det sköna med att få vara i konsthallen och labba med eleverna under Filippas ledning är att det finns inget rätt eller fel. Någon elev ställde frågan vad gör vi egentligen här? En intressant fråga som rymmer mycket där svaret kan utvidgas i det oändliga känns det som. Det är ju så att man inte alltid vet vad man gör här, precis som livet i sig är ett utforskande blir besöket i konsthallen det. Ett utforskande av miljöer, sig själv, varandra,samtiden över det liv man lever. Det krävs mod att tränga under ytan.Men ofta är det här man finner en inneboende kreativitet.

Och hur resultatet av labben ser ut ska befriande nog inte värderas. Foto: Elisabeth Jönsson och publicerade med tillstånd av Växjö konsthall.