Finn dina personliga inspirationskällor

Du kan utveckla kunskap om dig själv, om vad som inspirerar dig i ditt skapande och gör ditt liv rikare.

Vi behöver alla fylla på med liv och energi, med inspiration,

Jag berör gärna inspiration utifrån olika perspektiv eftersom inspiration för mig är det som ger mig livslust och energi att skapa. Det handlar om att hitta det som ger energi,och inte dränerar en på kraft. Jag satte mig ner och skrev en lista på sådant som inspirerar mig. Listan blev lång. En del har jag varit inne på i tidigare inlägg där jag visat på vilken betydelse våra sinnen har för att vi ska känna inspiration.

Vad  inspirerar dig och gör att du finner inre själsliga djup?

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).