Gästinlägg 2012

Viveka Eriksson om livsenergi

Viveka ErikssonViveka Eriksson, Damjournalen var januari månads gästskribent 2012 med ett inlägg om hur det är möjligt att få mer livsenergi med hjälp av Qi Gong, Hälsa är inte frånvaro av störningar utan kraft att leva med dem.

Publicerad 1 januari 2012

 

 

Sanna Nova Emilia om att lära med hjärtat

sannabokSanna Nova Emilia skrev i februari 2012 ett inlägg om hur allt bottnar i vår rädsla för att inte överleva. Sanna har gett ut boken Att lära med hjärtat – När kunskap och värde blir ett. Hennes gästinlägg för Punctum saliens bar rubriken Sanna Nova Emilia lyfter fram och synliggör barnen och människovärdet.

Publicerad 5 februari 2012

 

Barbro Olsson om personlig utveckling

Barbro OlssonBarbro Olsson skrev mars månads gästinlägg 2012. Barbro är verksam som lärare i Alexanderteknik. Barbro Olsson skapar möjligheter för människor att utvecklas.

Publicerad 4 mars 2012

 

 

 

Per-Håkan Jonestrand om fotograferandets skapande natur

Per Hakan JonestrandPer-Håkan Jonestrand kåserar och reflekterar i foto och text över fotograferandets villkor i inlägget Per-Håkan Jonestrand om fotograferandets skapande natur.

Publicerad 8 april 2012

 

 

Rinella Grahn om Shodo – penselns väg

Rinella GrahnRinella Grahn berättar om en livsresa över kontinenter som gett henne kunskaper som format hennes livshållning, kunskaper och erfarenheter som hon idag också  använder  sig av i sitt yrkesliv. Läs Rinellas inlägg som bär rubriken Rinella Grahns livsresa inspirerade till kunskap om Shodo – penselns väg.

Publicerad 1 maj 2012

Maud Granholm om det goda mötet

Maud GranholmMaud Granholm över mötets betydelse under livets gång och vad som kännetecknar ett gott möte. Du finner Mauds inlägg under rubriken Maud Granholm om möten som skapar liv.

Publicerad 1 juni 2012

 

 

Rose-Marie Grundström-Linder om att leva i samklang med naturen

Rose-Marie Grundstrom-LinderRose-Marie Grundström-Linders gästinlägg bär titeln Klok som en uggla eller naturligt vis. Rose-Marie reflekterar över hur vi människor på ett naturligt sätt, som en instinkt, är menade att leva och vara i samklang med naturen.

Publicerad 4 oktober 2012

 

 

Maria Björk om värdet av att leva här och nu

maria bjorkMaria Björk vill genom sina föreläsningar inspirera och verka för att vi var och en ska få utvecklas och växa som människor och individer.

I sitt gästinlägg på Punctum saliens skriver Maria om hur vi med mer fokus på att leva här och nu kan skapa en personlig förändring Maria Björk vill ingjuta mod och inspirera oss att pröva nya personliga vägar

Publicerad 1 november 2012