Låt alltid en omfamning av skönhet förgylla varje ny dag

Minns med glädje bokreleasen för Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i som ägde rum i Det fria ordets hus i Växjö den 27 april. 

Under kvällen berättade Carina Ståhl, konstnärlig fotograf, företaget Gyllenljus innerligt och varmt om sitt skapande och de berättelser som kommer till henne när hon fotograferar. Att fånga skönheten i ögonblicket är en viktig ledstjärna för Carina.

Carina berättade om sin fotokonst under rubriken Låt alltid en omfamning av skönhet förgylla varje ny dag.

Hon bjöd också på en uppskattad konstinstallation dit kvällens gäster kunde gå för att tanka kraft.

Carina Stahl Gyllenljus
Foto: Carina Ståhl, Gyllenljus

Varmt tack Carina för ett underbart samarbete.

Carina Ståhl har tagit omslagsbilden för boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i som nu också finns som e-bok.

Fotografiet på Carina Ståhl är taget av Åsa Ahl.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).