Elisabeth Jönsson planerar för ny bok

Under 2016 planerar jag för utgivning av min tredje bok, en bok som jag arbetat på under en längre tid, och som kommer att avspegla flera av grundtankarna för Punctum saliens. Denna gång blir det en större satsning.

Boken kommer att ges ut genom mitt eget förlag, Liv&Tanke Förlag

Tidigare böcker har jag gett ut genom BOD.se.

Jag är djupt tacksam för värdefull hjälp av de olika personer jag anlitar i samband med utgivningen av denna bok. Siv-Britt Mangi, författare och gymnasielärare har fungerat som lektör och Carina Ståhl, konstnärlig fotograf i företaget Gyllenljus kommer att ta omslagsbilden.

Det blir en inbunden bok där stor omsorg läggs på såväl innehåll, form som omslag. Titeln är ännu inte klar, men det blir en bok präglad av de humanistiska värderingar som genomsyrar Punctum saliens.

Boken är nu på ett första provtryck då jag vill få en känsla inför val av papperskvalitet och bindning.

Min långsiktiga ambition med mitt författarskap, med Punctum saliens och min sång är att kombinera dessa konstnärliga uttryck och delge mina tankar och känslor genom sång och textläsning,  likt de evenemang som jag höll i somras i samband med ”En kväll för själen” i Lomma församling, Från hjärtat, en kväll i juni och vid release av Kulturdagboken våren 2014, Toner i sommarkvällen

Jag tar små steg i taget och arbetar utifrån en långsiktig vision där min ledstjärna är en mer medmänsklig och vackrare värld med respekt för individen, kunskapen och känslolivet. Min låga som ibland lyser starkare, andra gånger svagare håller mig levande.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

 

 

 

 

Foto: Red Rose by Dan/ FreeDigitalphotos.net

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).