Elisabeth Jönsson planerar för ny bok

Under 2016 planerar jag för utgivning av min tredje bok, en bok som jag arbetat på under en längre tid, och som kommer att avspegla flera av grundtankarna för Punctum saliens. Denna gång blir det en större satsning.

Boken kommer att ges ut genom mitt eget förlag, Liv&Tanke Förlag

Tidigare böcker har jag gett ut genom BOD.se.

Jag är djupt tacksam för värdefull hjälp av de olika personer jag anlitar i samband med utgivningen av denna bok. Siv-Britt Mangi, författare och gymnasielärare har fungerat som lektör och Carina Ståhl, konstnärlig fotograf i företaget Gyllenljus kommer att ta omslagsbilden.

Det blir en inbunden bok där stor omsorg läggs på såväl innehåll, form som omslag. Titeln är ännu inte klar, men det blir en bok präglad av de humanistiska värderingar som genomsyrar Punctum saliens.

Boken är nu på ett första provtryck då jag vill få en känsla inför val av papperskvalitet och bindning.

Min långsiktiga ambition med mitt författarskap, med Punctum saliens och min sång är att kombinera dessa konstnärliga uttryck och delge mina tankar och känslor genom sång och textläsning,  likt de evenemang som jag höll i somras i samband med ”En kväll för själen” i Lomma församling, Från hjärtat, en kväll i juni och vid release av Kulturdagboken våren 2014, Toner i sommarkvällen

Jag tar små steg i taget och arbetar utifrån en långsiktig vision där min ledstjärna är en mer medmänsklig och vackrare värld med respekt för individen, kunskapen och känslolivet. Min låga som ibland lyser starkare, andra gånger svagare håller mig levande.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

 

 

 

 

Foto: Red Rose by Dan/ FreeDigitalphotos.net