Kreativa nätverk

Kreativa nätverk. Elisabeth Jönsson är via sitt författarskap, sin musikaliska gärning, webbsidan Punctum saliens och Liv & Tanke Förlag medlem i olika kreativa nätverk. Dessa beskrivs längre ned på denna sida.

forfattarnatverk

Kreativa nätverk

Anoteket författarrum

Anoteket författarrum, tidigare Kittebo författarrum är en samlingsplats för författare som tidigare besökt Kittebo kursgård och/eller har anknytning till platsen på något sätt. Läs mer på Anoteket författarrum.

Författarcentrum Syd

Medlem i föreningen Författarcentrum Syd som omfattar Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar. Föreningen har drygt 350 medlemmar. Författarförmedlingen bokar författarbesök och framträdanden och är även arrangör av olika litterära arrangemang. Läs mer om Författarcentrum Syd.

Facebook-gruppen ”KulturiSmåland”

Ett nätverk som startade på Facebook och administreras av Eva Fodor Velander, Elisabeth Jönsson och Maria Estling Vannestål. Gruppen är till för dig som är kulturutövare, kulturentreprenör och/eller intresserad av kultur och som har någon form av anknytning till Småland. Gruppen blir vad medlemmarna gör den till, i bästa fall ett nätverk som gagnar alla som är med, ett forum för enskilda röster och en gemensam kraft för att lyfta kulturen och de estetiska, humana värdena. En träff har det också varit under Kulturnatten i Växjö den 28 januari 2017, se inlägget Mingla med KulturiSmåland, Kulturnatten Växjö 2017.

Musikcentrum Syd

Hösten 2016 invald som medlem i Musikcentrum Syd, en icke vinstdrivande artistagentur och intresseorganisation  som bidrar till att skapa arbetstillfällen. Musikcentrum Syd, som bildades i september 2013 är en del av Musikcentrum Riks, verkar för att utveckla musikbranschen för yrkesverksamma musikutövare i södra Sverige. Styrelsen gör vid inval en bedömning av kvalité, aktivitet och erfarenhet i musikbranschen.

NOFF

Liv & Tanke Förlag är medlem i NOFF. NOFF står för Nordiska Oberoende Förlags Förening och organiserar mer än 200 medlemsförlag. Föreningens verkar för att främja samarbete mellan de oberoende bokförlagen och arrangerar kurser, möten samt bevakar förlagsövergripande frågor. Läs mer om NOFF.

Punctum saliens

Som av en outgrundlig anledning har denna webbsida, Punctum saliens, också kommit att bli som ett författar- och skrivnätverk om än under andra förutsättningar och premisser.

Läs mer om Punctum saliens och besök länkar till olika författare och skribenter.

Sveriges Författarförbund

Sveriges Författarförbund är en facklig organisation för författare och litterära översättare. Förbundet har cirka 3000 medlemmar. För att få bli medlem krävs att man publicerat ett omfång av minst två verk. Dessa verk ska hålla viss kvalitet och det är en speciell invalsnämnd som prövar de ansökningar som kommer in. Elisabeth Jönsson blev medlem i Sveriges Författarförbund 2016. Läs mer om Sveriges Författarförbund.

Smålands författarsällskap

Smålands författarsällskap är ett nätverk för författare och skribenter bosatta i eller med anknytning till Smålands. Länk till ytterligare information via Smålands författarsällskap/Punctum saliens

Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM)

Komponerandet innebär en del offentliga framföranden. För att värna musikens värde är jag självklart med i STIM, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå.

Tidskrift.nu

Punctum saliens innehar utgivarbevis och lyder under yttrandefrihetsgrundlagen. Sajten har ISSN:2001-4309 och är sökbar via Libris. Sedan ett antal år tillbaka är Punctum saliens med på Tidskrift.nu, en samlingsplats för digitala och tryckta kulturtidskrifter i Sverige. Via sajten Tidskrift.nu kan läsaren ta del av nyheter, information, debatt och möten mellan kulturtidskrifter och läsare. I katalogen finns över 600 tidskrifter och nättidskrifter presenterade.