Utveckla kunskaper om källkritik

Är internet en guldgruva eller en soptipp? Ja, den frågan ställs på Skolverkets hemsida i anknytning till några rutinfrågor man kan ställa sig när man ska göra en källkritisk granskning av en webbsida.

Ta gärna del av Kolla källan via Skolverket och bloggen Kolla källan.

Nyligen blev en av de sajter som jag arbetar med i undervisningssyfte uppmärksammad av Kristina Alexandersson, chef för Internet i skolan och ansvarig för Webbstjärnan. Inlägget bär rubriken Genom Webbstjärnan lär sig eleverna att nätverka.

I inlägget berättar jag bland annat om hur jag tänker kring arbetet med att publicera sig på nätet. Det är flera olika aspekter att ta hänsyn till där källkritik är en av dem där jag lägger mycket stor tyngdpunkt.

För vad händer i en tid, där vi blir alltfler som använder internet som informationskälla, med den källkritiska granskningen? I en tid där uppslagsverken och ordlistorna i bokhyllan för väldigt många gjort sitt och ersatts av ett febrilt sökande på nätet. Hur vet vi vilken fakta vi ska lita till?

Att stå utanför det digitala landskapet kan innebära att stå utanför samhället. Källkritisk kompetens anser jag är att se som en medborgarkunskap. Genom att vi blir mer kritiska till den information vi tar till oss på nätet kan vi också bidra till att höja nivån på det material som publiceras. Genom att också själva publicera material på nätet kan vi bidra till att bredda innehåll och informationsutbud.

För en källkritisk granskning av bloggar rekommenderar jag inlägget Källkritik och bloggar av Kristina Alexandersson.

Hur ser du på källkritik?

Hur går du tillväga för att bedöma om en källa på nätet är tillförlitlig eller ej?

Foto detta inlägg: Drofs of water on glass/moggara12/Free digitalphotos.net

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).