De sociala mediernas utveckling

Det senaste decenniet har vi sett en explosionsartad utveckling för de sociala medierna.

Jag har arbetat såväl praktiskt som strategiskt med medier och kommunikation i snart 30 år. En stor del av min yrkesverksamma tid går idag åt att undervisa inom medier och kommunikation. Området har alltid intresserat mig mycket, men så intressant som det har blivit de senaste åren har det aldrig varit. Den icke-hierarkiska ordningen i dagens digitala medielandskap tilltalar mig mycket. Idag kan i princip vem som helst som är myndig starta en blogg, en Facebooksida, en Youtube-kanal eller ett Twitterkonto.

Ny kategori om blogg och sociala medier

De sociala medierna innebär möjligheter, men också stort ansvar. För att än mer aktivt följa med i medieutvecklingen öppnar jag här på Punctum saliens en ny kategori under rubriken Blogg och sociala Medier. Här kommer jag att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter, men också nyheter inom det digitala medielandskapet. Följ med på en spännande kunskapsresa!

Följ med på tidsresa bland sociala medier

Foto till detta inlägg: Master isolated imageshttp://www.freedigitalphotos.net/

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).