Boken ”Berika och värna livet” får publicitet

Det skrivs en hel del om boken ”Berika och värna livet – Tio uppdrag för skaparglädje och själslig inspiration”. Det är jag såklart mycket glad över, men boken hade inte blivit så spännande utan alla er som på olika sätt engagerat er i projektet.

Allt började med en bloggutmaning som växte sig större och kom att engagera allt fler. Innehållet i utmaningen omarbetade och vidareutvecklade jag sedan för publicering i bokform. Det blev en personlig reflektionsbok som också innehåller länkar och kommentarer om hur flera av er som medverkat har beskrivit hur det har varit att arbeta med de olika uppdragen.

Utmaningen har skapat gemenskap, tillhörighet och nya kontakter. Den har gett livet djup och livsinnehåll och för några ökad självkännedom.

Kultur för hälsan

Empirisk forskning har också visat att skrivande har en positiv effekt på det allmänna hälsotillståndet, såsom minskade sjukdomssymptom, minskad emotionell smärta, färre antal läkarbesök samt ökat välbefinnande (enligt Kultur för hälsa ,statens folkhälsoinstitut, 2005).

Uppdragen inom utmaningen har också berört olika kulturområden då min passion för människan skapande och kulturens olika uttryck var det som gjorde att jag hösten 2010 startade inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens.

Varmt välkommen att dela med dig av dina erfarenheter utifrån bokens olika uppdrag via Facebooksidan Berika och värna livet – ett bokprojekt genom Punctum saliens

Det är glädjande att bokprojektet har uppmärksammats. Det har skrivits en hel del om projektet och samtliga länkar finner du under sidan Logg in Progress där du också kan se vad som hänt inom ramen för Punctum saliens sedan starten.

Och boken fortsätter att få uppmärksamhet. Det är mycket värmande.

Cathrin Frisemo

Cathrin Frisemo har lagt in Berika och värna livet – Tio uppdrag för skaparglädje och själslig inspiration under länkar för hennes favoritböcker. Det är mycket hedrande. Besök gärna Cathrins fina sida där hon busar med bokstäver.