Anna Granströms tankar om Berika och värna livet

Berika och värna livet – Tio uppdrag för skaparglädje och själslig inspiration gavs ut hösten 2012.  Nyligen publicerade Anna Granström sina tankar om boken.

Anna har skrivit om boken under rubriken Majböcker på sin egen personliga sida.

Tidigare nyheter i samband med boken ”Berika och värna livet” har du möjlighet att läsa här

Du som är intresserad av att köpa boken kan välja att köpa den genom någon av följande återförsäljare.

Boken bygger på ett antal uppdrag inom ramen för en bloggutmaning på Punctum saliens. Syftet med utmaningen var att tillsammans med Punctum saliens läsare utforska faktorer för ett rikare liv bortom yttre framgång och materiella tillgångar.

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).