Ett personligt perspektiv

”Du skall se på din värld från din egen synpunkt

och icke från någon tänkt punkt ute i rymden;

du skall blygsamt mäta med ditt eget mått,

efter ditt stånd och dina villkor, människan –

jordbebyggarens stånd och villkor. Då är

jorden stor nog och livet en viktig sak, och

natten oändlig och djup.”

Ur Doktor Glas av Hjalmar Söderberg (1869-1941)

Hösten 2010 startade jag Punctum saliens. Vägledande för tron på projektet var dessa ord av Hjalmar Söderberg ur boken ”Doktor Glas”. För det är och har alltid varit det personligt skapade och det personliga uttrycket som fascinerat mig. Mycket har hänt sedan projektet startade.

Är du nyfiken på inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens, välkommen att läsa mer här.

Elisabeth Jönsson

Denna sida uppdaterades senast den 22 juni 2014