Skapande visdom

”Visdom vilar på insikten om den enkla och osammansatta helheten. Dess språk är andens och poesins språk, eftersom helheter inte låter sig fångas av den logiska tankens exakthet utan enbart kan ikläda sig metaforens mantel.

 ur Livet inte plikt utan möjlighet:Den avhumaniserade människan av Bengt Jacobsson