Innehåll och yta

Vad är viktigt?

” Alla stora älskar siffror. När du talar med dem om en ny vän, så frågar de aldrig om det som är viktigt. De säger aldrig: ” Hurdan klang har hans röst? Vad vill han helst leka? Samlar han fjärilar?”

– De frågar: ”Hur gammal är han? Hur många bröder har han? Hur mycket väger han? Hur mycket förtjänar hans far?”

Först efter att ha fått reda på allt det där tror de, att de känner honom.

Om du säger till de stora: ”Jag har sett ett vackert hus av skärt tegel med pelargonier i fönstren och duvor på taket…”, så kan de inte tänka sig hur huset ser ut. Man måste säga till dem; ”Jag har sett ett hus som kostar hundra tusen. ”Då ropar de: Åh, så vackert.”

Ur Le petit prince , (lille prinsen)

Ett annat inlägg på Punctum saliens som berör det inre och det yttre är inlägget ”Tankar om det inre och det yttre”. Detta inlägg har du möjlighet att läsa här.