Låt alltid en omfamning av skönhet förgylla varje ny dag

Minns med glädje bokreleasen för Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i som ägde rum i Det fria ordets hus i Växjö den 27 april. 

Under kvällen berättade Carina Ståhl, konstnärlig fotograf, företaget Gyllenljus innerligt och varmt om sitt skapande och de berättelser som kommer till henne när hon fotograferar. Att fånga skönheten i ögonblicket är en viktig ledstjärna för Carina.

Carina berättade om sin fotokonst under rubriken Låt alltid en omfamning av skönhet förgylla varje ny dag.

Hon bjöd också på en uppskattad konstinstallation dit kvällens gäster kunde gå för att tanka kraft.

Carina Stahl Gyllenljus
Foto: Carina Ståhl, Gyllenljus

Varmt tack Carina för ett underbart samarbete.

Carina Ståhl har tagit omslagsbilden för boken Mer Människa: tankar om livet och den tid vi lever i som nu också finns som e-bok.

Fotografiet på Carina Ståhl är taget av Åsa Ahl.

bylineelisabethjonssonpunctumsaliens

Elisabeth

www.punctum.saliens.se drivs av Elisabeth Jönsson, universitetsutbildad kommunikatör och legitimerad gymnasielärare. Bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig och egen företagare. I dag arbetar Elisabeth som gymnasielärare och undervisar i media och kommunikation. Även verksam som författare och medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang där musik och sång blir ett naturligt inslag. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor parad med en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet och den tid vi lever i", är den första i förlagets regi och gavs ut våren 2016. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund samt Musikcentrum Syd.