Kunskap om annonsering och banners

I ett antal inlägg  har jag berättat om hur jag i dagsläget arbetar med annonsering på Punctum saliens. Länkar till dessa inlägg finner du längst ner i detta inlägg. Här berättar jag kort om några aspekter jag tycker är viktiga att ta hänsyn till när man arbetar med annonsering på en sajt.

Jag ger dig också ett antal användbara länkar som du kan ha som kunskapsbas när du arbetar vidare med annonsering på din egen sajt.

Bloggverktygets betydelse

Vilka möjligheter du har att påverka valet av annonser beror till viss del också på vilket verktyg din sida är byggd med. I en del bloggverktyg kan du inte påverka annonsernas innehåll och utformning speciellt mycket.

Punctum saliens är byggd med hjälp av WordPress som är installerad på en egen domän. Det ger stor flexiblitet att styra annonserna. Personligen tycker jag det har stor betydelse eftersom det finns en hel del annonser jag inte vill se på sidan.

Ge läsaren möjlighet att skilja på reklam

och redaktionellt innehåll

Min grundtanke är att skilja det redaktionella innehållet och annonsinnehållet åt. Med en bakgrund som journalist är jag vaksam mot det man kallar textreklam. Detta är inte helt okomplicerat när det gäller bloggar. Det ligger i bloggens natur att vara subjektiv. Som läsare av bloggar bör man vara medveten om detta och se kritiskt på syftena bakom olika inlägg. Att förhålla sig mediekritisk är ju också något jag undervisar i som gymnasielärare.

På Punctum saliens går det ej att köpa inlägg

Jag arbetar i dagsläget med annonsnätverken Double.net, Google adsense och Tradedoubler. Vidare ger jag de företagare som delar Punctum saliens grundläggande värderingar möjlighet att köpa annonsplats på sidan. Däremot är det inte möjlighet att köpa en artikel. Här är det jag som ansvarig utgivare som bestämmer vad som ska med. För mig handlar det om integritet och trovärdighet för innehållet som publiceras på Punctum saliens.

Vill du veta mer om hur Punctum saliens arbetar med annonsering?

Ta gärna del av följande inlägg:

Annonser med Google Adsense

Annonser via Double.net

Affiliate hos Tradedoubler

Erbjud banners till din sajt

Sälj annonsplats på din sajt

 

 

Elisabeth Jönsson, ansvarig utgivare

www.punctumsaliens.se drivs av Elisabeth Jönsson. Elisabeth har en bakgrund som journalist, kommunikationsansvarig, egen företagare och är idag verksam som gymnasielärare i media och kommunikation. Hon är också författare, musiker och kulturentreprenör som, när andan faller på, medverkar i, ibland även arrangerar, olika former av kulturevenemang. Kärleken till orden, ett brinnande intresse för kultur och olika livs- och samhällsfrågor och en stor nyfikenhet på de digitala mediernas möjligheter ledde hösten 2010 till starten av inspirations- och kulturprojektet Punctum saliens. Projektet syftar till att lyfta estetiska och humana värden, väcka skaparglädje och ge själslig inspiration och livskraft. 2014 föddes Liv&Tanke Förlag. Boken "Mer Människa - tankar om livet" och den tid vi lever i, som gavs ut våren 2016, är den första i förlagets regi. Punctum saliens är med på Tidskrift.nu, samlingsplatsen för Sveriges kulturtidskrifter. Elisabeth Jönsson är medlem i Författarcentrum Syd, Smålands författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Musikcentrum Syd och STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå).